Judul buku dan harga...

Mengira tanpa menggunakan kalkulator

Antara kelebihan menggunakan Microsoft Excell ialah kita dapat membuat pengiraan tanpa menggunakan kalkulator. Hanya menggunakan formula, kita dapat mengetahui jawapannya. Ni adalah contoh perkiraan yang saya buat dengan menggunakan formula. Langkah 1: Senaraikan perkara yang ingin kita kira (key-in...